Ten, kdo se snaží změnit vše kromě sebe sama, utrácí život v marném snažení

Jsou lidé, kteří volí politiky s nadějí, že pak to bude lepší. Patřím mezi ty, kteří je nyní volí s vědomím, že pak to bude stejné.

Toto přesvědčení nestavím na konspiračních teoriích, které tvrdí, že v dnešní době jsou politici pouhou bezmocnou loutkou v rukách těch opravdu mocných kdesi za oponou. Neodvíjím jej ani od předpokladu, na kterém někteří lidé také staví, že když se se společností tu a tam pořádně nezamíchá, vypluje vzhůru na hladinu ta největší špína.

Myslím si to proto, že stav rozvoje společnosti, který ukazují sociologické a psychologické průzkumy, mi neposkytuje důvody věřit tomu, že jsme schopni si ze svého středu a do svého čela vybrat schopné, čestné, spravedlivé, laskavé a soucítící lidi, kteří budou naši zemi spravovat s péčí řádného hospodáře, a kteří nás budou inspirovat, motivovat, a to zejména osobním příkladem, v tom směru, aby se naše země stala pro nás pro všechny lepším místem pro život. A kteří nám, když se budeme cítit unaveni, bez váhání podají laskavou a silnou ruku. Jsem názoru, že dokud se nezměníme my sami, bude to stejné.

Pokud budeme myslet a cítit tak, jak jsme dosud mysleli a cítili, budeme se chovat, jako jsme se dosud chovali, a tudíž budeme dostávat od života to, co jsme dosud dostávali. Včetně našeho výběru – našich zastupitelů.

Změna musí začít, jinak to nejde, v nás samých.

Chceme lepší budoucnost, lepší politiky? Tak se, jako první bod změny, o dost lépe starejme o naše děti. Provedené výzkumy dětí ukazují, že v tom nejsme tak dobří, abychom si mohli spokojeně mručet.

Kolik času s nimi trávíme? Jak moc nás zajímají jejich problémy, očekávání, tužby a sny? Jak často jim na sobě samých demonstrujeme to, co na lidech, na které myslíme s láskou či vděčností, oceňujeme?

Zkrátka a dobře, měli bychom se změnit tak, že když budou naše děti hovořit o lásce, soucitu, laskavosti, porozumění, férovosti, čestnosti a odvaze, budou při tom myslet na nás.

Naučme je také, jak by tohle měli předávat svým dětem.

A až tohle bude? Pak už to bude, o tom není sporu, lepší.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *