Průmyslová váha pomáhá zajistit efektivitu a snižovat náklady

Každý podnikatel se snaží budovat dobré jméno, získat dostatek spokojených zákazníků a zároveň dosáhnout co nejvyššího zisku. Drobní živnostníci, menší firmy i velké společnosti proto hledají úspěšné strategie, využívají nejrůznější propagační akce a hlavně se snaží co nejvíce zefektivnit provoz. Pro všechny je přitom důležité snižování provozních nákladů. A v některých oborech činnosti, které přímo souvisejí s přepravou nákladu, při něm může hrát důležitou roli hmotnost.

průmyslová váha

Průmyslová váha je nepostradatelná pro všechny přepravce

Mezi firmy, pro něž je klíčem k úspěchu správné rozložení přepravovaných zásilek, materiálu a dalších předmětů, patří nejen komerční přepravci, ale také všichni, kteří působí ve stavebnictví a sami si přepravují materiál, výrobci, již dopravují své produkty k odběratelům, producenti potravin zásobující prodejny a obchodní řetězce i lesnické a dřevozpracující závody, těžební společnosti a mnoho dalších. A samozřejmě nelze zapomenout ani na logistická centra. Každá taková firma potřebuje průmyslové váhy, na jejichž přesnost se může stoprocentně spolehnout.

Proč jsou průmyslové váhy natolik důležité?

U každého vozidla i jiného dopravního prostředku je vždy stanoveno, jaké je jeho maximální možné zatížení nákladem. Pokud je tato hodnota přesažena a dojde ke kontrole, musí dopravce počítat s často i velice citelnou sankcí. Navíc při přetěžování stroje dochází k jeho rychlejšímu opotřebení, zvyšuje se i riziko nehod. Tyto problémy eliminuje průmyslová váha.

Jaké průmyslové váhy jsou dostupné a k jakému účelu slouží?

V současnosti je nejběžnější silniční přeprava, při níž jsou využívány nákladní automobily, případně i přívěsy či dodávky. Proto je také autováha nejpoužívanější. V železniční a letecké dopravě má zase své nezastupitelné místo tenzometrická váha, jež se dodává na zakázku přímo na míru potřebám konkrétní společnosti. Kvalitní a naprosto spolehlivé průmyslové váhy zajišťuje Tenzona.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *