Jak vymoci dluh z neuhrazené faktury?

neuhrazené faktury

Jednou ze situací, které českým podnikatelům a firmám komplikují život více než ostatní, je neplacení faktur ze strany odběratelů jejich zboží či služeb. Malým či středním firmám může špatná platební morálka jejich zákazníků výrazně zkomplikovat život a v nejednom případě se již taková nesplacená faktura (resp. z ní plynoucí druhotná platební neschopnost)stala pro drobného podnikatele přímo likvidační. Jak tedy riziko neplacení faktur minimalizovat, nehledě na to, že byly řádně vystaveny prostřednictvím fakturačního systému? A co dělat, pokud k němu přece jen dojde?

Prevence pro neuhrazené faktury – existuje vůbec?

Možnost, že od zákazníka nepřijde v daný termín platba, nelze nikdy zcela vyloučit. To ale neznamená, že nemůžete učinit jisté kroky, které toto riziko sníží. Prvním pravidlem, které je třeba dodržovat, je za každých okolností uzavírat pouze písemně podložené kontrakty, ve který jsou jasně definovány platební podmínky. Ústní domluvu neriskujte ani v případě dlouholetých odběratelů. Dále se vyplatí před započetím prací požadovat alespoň zálohu, která pomůže zmenšit dopad případné neuhrazené faktury. U větších zakázek je rozumné rozdělit je na několik samostatně fakturovaných etap.

Před uzavřením smlouvy pak nezaškodí ani prověření zákazníka z hlediska jeho závazků, např. v registru dlužníků.Velmi častou výmluvou dlužníků je také tvrzení o tom, že fakturu nedostali. Ochraňte se proto proti této taktice tím, že budete požadovat potvrzení doručení faktury nebo ji odesílejte doporučeně.

Neuhrazené faktury

Jak na neplatiče?

V první řadě je na místě uvést, že zpoždění platby o několik dní se z nejrůznějších důvodů může přihodit opravdu každému a v takovém případě je na místě jistá velkorysost. Většina podnikatelů se shodne na tom, že prvních sedm dní po splatnosti faktury nikterak nereagují a nechávají věcem volný průběh. Pokud ale platba ani potom nepřichází, je třeba přistoupit k akci v podobě slušně napsané upomínky. S tím, jak se bude prodlužovat doba uplynulá od data splatnosti, budou upomínky asi psané přece jen naléhavějšímzpůsobem a v jisté chvíli začnou obsahovat i hrozbu vymáhání dlužné částky soudní cestou.

Dalším způsobem, jak přimět dlužníka ke spolupráci, je jeho zveřejnění, ať již na některém specializovaném portále, nebo třeba na sociálních sítích. V případě, že se rozhodnete pro tento způsob, je ale na místě zvýšená opatrnost. Tuto problematiku pokrývají příslušné zákony, kterými se musíte při zveřejňování jmen dlužníků řídit. Zvláštěpak v případě fyzických osob jde o poměrně riskantní krok, který raději zkonzultujte s právníkem.

Třetí možností je potom odprodej pohledávky některé firmě či advokátní kanceláři, které se na tento druh obchodů specializují. Ve chvíli, kdy prodej dokončíte, problému se nadobro zbavíte.

Článek byl připraven redakcí vývojářů fakturačního systémů ImBoss.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *