Co obsahuje program MBA Leadership?

Leadership MBA

Studium MBA (Master of Business Administration) programů je v řadě oborů vyhledávaným způsobem zvyšování kvalifikace a součástí systému celoživotního vzdělávání. Vhodný je pro podnikatele, vedoucí pracovníky v prostředí státní správy či samosprávy, a především pak pro členy středního, vyššího i vrcholového managementufirem nebo ty, kdo se na podobnou pozici připravují. Program MBA Leadership poskytne absolventům významnou konkurenční výhodu a nasměruje jejich profesní a kariérní růst správným směrem.

MBA leadership

Program MBA pro lídry současné i budoucí

Vedoucí pozice s sebou vždy přináší velkou dávku zodpovědnosti a nutnost zvládnout nejen věcnou část toho či onoho oboru, ale je spojena s potřebou být pracovnímu týmu skutečným lídrem. Právě vlastnosti a schopnosti nezbytné pro tuto roli jsou v rámci programu cíleně rozvíjeny prostřednictvím řešení případových studií z praxe v kombinaci s teoretickou stránkou problematiky. Program pracuje i s dosavadními zkušenostmi studentů, kteří si mimo jiné osvojí správné postupy a řešení v oblasti komunikačních dovedností, sebekoučinku i managementu lidských zdrojů.

MBA Programy

Dobrý lídr jako firemní poklad

Program rozvíjí i další vlastnosti, které musí patřit do portfolia špičkového managera. Ten musí ovládat schopnost řízení projektů i dobře pracovat s podnikovou vizí a firemní kulturou či identitou. Stejně jako jiné MBA programy je i studium specializace Leadership koncipováno tak, aby co nejméně ovlivňovalo běžný pracovní program studentů, a přitom jim předalo maximum nových zkušeností. Absolvent programu bude na své pozici pracovat efektivněji a z jeho práce bude významně profitovat celá firma, což zaměstnavatelé dobře vědí. Sám absolvent tak významně zvýší svoji cenu na pracovním trhu a posílí tak svoji pozici ve firmě nebo snadněji zaujme potenciálního nového zaměstnavatele.

MBA

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *