P2P půjčky: Jaká je jejich podstata?

Pojem P2P půjčky se v poslední době začíná dostávat hodně do popředí zájmu! Že vám nic neříká? Pak je zapotřebí přiblížit tento typ úvěru jinak. Podobně, jako ho prezentují Zonky půjčky. Jedná se o formát, kdy lidé půjčují lidem. Určitě je třeba se prvně zaměřit na samotnou zkratku P2P. Ta pochází z anglických slov peer to peer. Model je vcelku jednoduchý. Na jedné straně se nachází lidé mající peníze. Ty lze označit jedním slovem jako investory, případně věřitele. Na straně druhé jsou lidé potřebující finanční prostředky, tedy dlužníci. Celý systém by měl fungovat velmi jednoduchým způsobem, kdy si prostě lidé půjčují navzájem peníze. Jsou samozřejmě zastřešeni konkrétní značkou půjčky, případně nějakou společností, jež celý proces zaštiťuje.  

zonky

 

Hlavní přednosti P2P půjček

Základní výhody tohoto typu půjčování peněz logicky vyplývají už z principu fungování P2P půjček, který jsme popsali. Pro investory se jedná o optimální příležitost ke zhodnocení svých finančních prostředků. U bank nebo nebankovních institucí nedosáhnou na solidní úročení. U P2P půjček mají velkou šanci. Půjčka od soukromé osoby je bezesporu výhodnější i pro žadatele o peníze. Mohou se samozřejmě také dostat k mnohem výhodnějším podmínkám. 

Investoři zpravidla nežádají tak vysoké úročení, jako je tomu u bank a nebankovních společností. Samozřejmostí je i rychlost realizace těchto půjček. Žadatelé si mohou přijít k penězům doslova expresně. 

Co musíte splňovat k získání P2P půjčky?

I tento druh půjček je samozřejmě svázán přesně danými pravidly. V první řadě je zapotřebí splňovat kritérium plnoletosti. Žadatel musí být nutně starší 18 let. Nezbytný je i jeho trvalý pobyt České republice. Když bude žadatel oslovovat konkrétní investory, neobejde se ani bez dokladování vlastní bonity. Žádný z investorů nehodlá půjčovat někomu s minimální platební kázní. Tradičně je vyžadován doklad potvrzující pravidelný příjem potenciálního dlužníka.

Nač si dát pozor?

Především na výši úrokové sazby. Závisí logicky na tom, jak se domluvíte s konkrétním investorem. Samozřejmě mnohé poznáte také na RPSN. Roční procentuální sazba nákladů zahrnuje kromě úrokové sazby také mnohé ostatní poplatky, jež jsou jakkoli spojené s realizací půjčky. Investor si naopak u P2P půjček musí dát velký pozor na to, komu vlastně půjčují. Někteří dlužníci nemají zrovna optimální platební morálku, i když je jejich bonita na počátku hodně podrobně prověřena.  

Bezpečná cesta k penězům

P2P půjčky u mnohých společností jsou velmi oblíbené i proto, že půjčování tímto způsobem je vcelku bezpečné a efektivní. Důkazem mohou být třeba tradiční půjčky Zonky. Právě ty inzerují tradiční heslo, že lidé půjčují lidem.