Bojíte se starostí se založením s.r.o.? Můžete si ji koupit

Mnoho lidí se alespoň občas nechá unést představou, jak krásné by bylo dát výpověď v zaměstnání a začít podnikat. Na druhou stranu ale mnohé odrazují starosti a zodpovědnost, které se samostatností nedílně souvisejí. Ty lze do značné míry eliminovat promyšleným přístupem.

 založení sro

Jaké jsou největší výhody podnikání?

Být vlastním pánem, organizovat si práci podle svého, případně část úkolů svěřit zaměstnancům, stanovovat si dovolenou podle svých vlastních potřeb a nemuset se podřizovat cizím požadavkům je velké lákadlo. Samozřejmě je také potřeba dobře ovládat své řemeslo, zvládat samostatně zpracovat zakázky nebo mít konkrétní vizi, která má i výdělečný potenciál. A v některých případech je kromě získání živnosti nezbytné splnit i další zákonné požadavky, mezi kterými je zahrnuta zejména odpovídající kvalifikace, případně počet let praxe v oboru. Tady ale může pomoci stanovení odpovědného zástupce.

Proč místo živnosti zvolit s.r.o.?

Ti, kdo podnikají jako živnostníci, vystupují v obchodních vztazích pod svým vlastním jménem a na svou odpovědnost. Tu nesou i u finančních závazků, které jim z provozování činnosti plynou. Za škody a pohledávky ručí celým svým osobním majetkem. A mnohdy tak vystavují riziku nejen sebe, ale i svou rodinu. Naopak s.r.o. je právnická osoba, která v obchodním styku vystupuje samostatně. A za finanční závazky ručí jen do výše svého majetku, jenž zahrnuje kapitál a rezervní fondy. Majetek společníků tak není ohrožen. Založení s.r.o. je ovšem poměrně náročný a zdlouhavý proces. Nabízí se také možnost využít prodej sro.

Jaké výhody přinese pořízení ready made sro?

Pod označením ready made sro se skrývají firmy na prodej. Jedná se o poměrně běžnou praxi. V nabídce ready made sro bývají zahrnuty jak plátci dph, tak i neplátci dph. U Incorporated je navíc poskytována stoprocentní smluvní garance. A katalog obsahuje největší nabídku sro. Klienti si navíc mohou sjednat i doplňkové služby, jako je vedení účetnictví nebo založení virtuálního sídla.